Physics of Soft and Partially Ordered Matter - Theory and simulation group
.:. Research
.:. Members
.:. Facilities
.:. Publications
.:. Projects
.:. Meetings
.:. Seminars
.:. Prizes
.:. Home


Open positions
For students
Physics colloquium
ILCS
Links
Current projects:
2018-2020 (2 years) EC Marie Curie Felowship (within the project Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF-2017): Topological colloidal bilayers
J. Everts (Ljubljana)
2017-2020 (3 years) Applied Research Project ARRS L1-8135: Biopharmaceuticals: sensor for aggregation of protein particles based on liquid crystals
M. Ravnik (Ljubljana)
2016-2019 (3 years) Industrial project with company Lek d.d. member of Sandoz Development of the preformulation platform for the development of biopharmaceutical formulation (Razvoj predformulacijske platforme za razvoj formulacije biološkega zdravila)
M. Ravnik (Ljubljana)
2016-2017 (2 years) bilateral project BI-US/16-17-008 Topological soft matter for photonics (Topološka mehka snov za fotoniko)
M. Ravnik (Ljubljana)
2016-2018 (3 years) Research Project ARRS J1-7300 Metamaterials based on liquid crystal colloids (Metamateriali na osnovi tekočekristalnih koloidov)
M. Ravnik (Ljubljana)
2015-2020 (6 years) & 2009-2014 (6years) & 2004-08 (5 years) Research Program ARRS P1-0099 "Physics of Soft Matter, Surfaces and Nanostructures" (Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur)
S. Žumer (Ljubljana)
2015-2018 (3 years) USAF AFRL EOARD Research Project Nematic Colloidal Tilings as Tunable Soft Metamaterials (at University of Ljubljana)
M. Ravnik (Ljubljana)
Projects completed in the last 10 years:
2014-2016 (2 years) Topological soft matter
S. Žumer (Ljubljana) and R. Kamien (Pennsylvania)
2014-2016 (2 years) Research Project ARRS Z1-6725 Unconventional elasticity and geometry to design topological soft matter with complex orientational ordering fields (Neobičajna elastičnost in geometrija za zasnovo topološke mehke snovi s kompleksnimi orientacijskimi uredivenimi polji)
S. Čopar (Ljubljana)
2012-2016 (4 years) FREEFLUID - Channelfree liquid crystal microfluidics - FP7-PEOPLE-2011-CIG Marie Curie Career Integration Grant
M. Ravnik (Ljubljana)
2013-2015 (2 years) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Raziskovalci na začetku kariere (št. pogodbe 3330-14-509051): Fizikalno modeliranje procesa gojenja in aktivnosti celic
T. Porenta (Ljubljana)
2013-2014 (1 year) Industrijska projekta z Lek farmacevtska družba d.d. (št. pogodb: BIO 4/2013, BIO 4/2014) Agregacija in mobilnost proteinov & Izdelava statističnega modela vpliva procesnih parametrov na rast sesalskih celic in njihovo produkcijo biološkega zdravila z upoštevanjem različnih pogojev gojenja
S. Žumer (FMF UL) in D. Kuzman (Lek)
2013-2015 (2 years) Research Project ARRS Z1-5441 Active and complex materials fluidics at microscale (Fluidika aktivnih in kompleksnih tekočin na mikroskali)
M. Ravnik (Ljubljana)
2009-2013 (4 years) Research project "Soft composites for optic, electronic, photonic and sensor applications" (Mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije) within Center of Excellence NAMASTE "Advanced Materials and Technologies for the Future" (Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti)
S. Žumer (Ljubljana)
2009-12 (3 years) Research project ARRS J1-2335 "Three dimensional assembling of colloidal structures in mesophases" (Tridimenzionalno urejanje koloidnih struktur v kompleksnih mezofazah)
S. Žumer (Ljubljana)
2008-12 (4 years) HIERARCHY - EC ITN Marie Curie research network
R. Nolte, Th. Rasing & A. Rowan( RU Nijmegen), M. Moeller (RWTH Aachen), C. Bastiaansen (TU Eindhoven), S. Herminghaus (MPI Gottingen), I. Musevic (IJS Ljubljana), S. Žumer (UL Ljubljana), O. Parri (Southampton), and J. Beekwilder (Wageningen)
2009-12 (2 years) "Active Liquid Crystal Colloids" - EU IEF Marie Curie Fellowship
M. Ravnik (Oxford) with J. M. Yeomans (Oxford)
2008-10 (2 years) "Biomedical Application of Liquid Crystals"
G.P. Crawford (Providence, RI) and S. Žumer (Ljubljana)
2006-08 (3 years) bilateral project BI-IT/06-09-F9 "Lattice Simulations of Liquid Crystalline Elastomers - Simulazioni su reticolo di elastomeri liquido cristallini"
S. Žumer (Ljubljana) and C. Zannoni (Bologna)
2004-07 (3 years) "Complex materials for emerging technologies (Kompleksni materiali za nove tehnologije: od mehkih snovi do trdih prevlek v okviru centra odličnosti, Materiali za elektroniko naslednje generacije ter druge prihajajoèe tehnologije), Evropski sklad za regionalni razvoj
S. Žumer (Ljubljana)
2003-06 (3 years) NSF U.S. - Slovenia "Research on Nano- and Micro-Scale Templating of Liquid Crystalline Materials"
G.P. Crawford (Providence, RI) and S. Žumer (Ljubljana)
2002-06 (4 years) EU RTN network FULCE "Functional liquid crystal elastomers"
H. Finkelmann (Freiburg), D. Guillon (Strasbourg), C. Zannoni (Bologna), D. Velasco (Barcelona), D. Bruce (Exeter), H. Wurmus (Ilmenau), and S. Žumer (Ljubljana)

Group of Soft and Partially Ordered Matter, 2008
Visitors : 326050
Faculty of Mathematics and Physics Department of physics Physics of Soft and Partially Ordered Matter