Physics of Soft and Partially Ordered Matter - Theory and simulation group
.:. Research
.:. Members
.:. Facilities
.:. Publications
.:. Projects
.:. Meetings
.:. Seminars
.:. Prizes
.:. Home

Open-source software

Open positions
For students
Physics colloquium
ILCS
Links
Current projects:
2022-2027 (6 years) Researc Program ARRS P1-0099 "Physics of Soft Matter, Surfaces and Nanostructures" (Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur)
M. Ravnik (Ljubljana).
2021-2025 (5 years) EU ERC Advanced grant LOGOS: Light-operated logic circuits from photonic soft-matter
I. Muševic (Ljubljana) in collaboration with M. Ravnik (Ljubljana)
2020-2023 (3 years) Research Project ARRS J1-2462: Topological turbulence in confined chiral nematic fields
M. Ravnik (Ljubljana) in collaboration with I. Muševic (IJS)
2019-2022 (3 years) Research Project ARRS J1-1697: Study of intracellular forces by deformable photonic droplets
M. Humar (IJS, Ljubljana) in collaboration with M. Ravnik (Ljubljana)
2019-2022 (3 years) Project MIZS Raziskovalci na začetku kariere 2.1: Avtomatsko nastavljive tekočekristalne leče za avtomobilske žaromete
D. Sec (Ljubljana) in collaboration with M. Ravnik (Ljubljana)
Projects completed in the last 20 years:
2015-2021 (7 years) & 2009-2014 (6 years) & 2004-08 (5 years) Research Program ARRS P1-0099 "Physics of Soft Matter, Surfaces and Nanostructures" (Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur)
S. Žumer (Ljubljana)
2019-2021 (2 years) Well dispersed and non-aggregated Mesoporous Silica Hollow Sphere in nematic Liquid Crystals
S. Žumer (Ljubljana) in collaboration Lo K-Y. (NCKU, Taiwan)
2019-2021 (2 years) EC Marie Curie Felowship (within the project Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF-2018) OPTOSOL: Interacting optical and toplogical solitons in frustrated cholesterics.
G. Poy (Ljubljana) in collaboration with S. Žumer (Ljubljana)
2018-2021 (3 years) Research Project ARRS J1-9149: Orientational Interactions in a Generalized Thomson Problem: Dipole-Stabilized Spherical Nanocontainers
S. Čopar (Ljubljana) in collaboration with D. Svenšek (Ljubljana), A. Lošdorfer Božič, R. Podgornik (IJS, Ljubljana)
2018-2021 (3 years) Research Project ARRS J1-9147: Napredni mehki nematokalorični materiali (Advanced soft nematocaloric materials)
B. Rožič (IJS, Ljubljana) in collaboration with G. Skačej (Ljubljana), B. Zalar, Z.Kutnjak, A. Rešetič, M. Lavrič (IJS, Ljubljana)
2018-2020 (2 years) bilateral project BI-US/18-20-022 Deformations of anisotropic active materials (Deformacije anizotropnih aktivnih materialov)
M. Ravnik (Ljubljana)
2018-2020 (2 years) EC Marie Curie Felowship (within the project Horizon 2020 - H2020-MSCA-IF-2017): Topological colloidal bilayers
J. Everts in collaboration with M. Ravnik (Ljubljana)
2018-2020 (2 years) SmartFreez industrial project with company Lek d.d. member of Sandoz
M. Ravnik (Ljubljana)
2017-2020 (3 years) Applied Research Project ARRS L1-8135: Biopharmaceuticals: sensor for aggregation of protein particles based on liquid crystals
M. Ravnik in collaboration with D. Kuzman (Lek) and I. Muševic (IJS)
2019-2019 (0.5 years) XFit "Prediction of subvisible particles formation" industrial project with company Lek d.d. member of Sandoz
D. Kuzman (Lek), N. Osterman (Ljubljana) and M. Ravnik (Ljubljana)
2016-2018 (3 years) Research Project ARRS J1-7300 Metamaterials based on liquid crystal colloids (Metamateriali na osnovi tekočekristalnih koloidov)
M. Ravnik (Ljubljana)
2015-2018 (3 years) USAF AFRL EOARD Research Project Nematic Colloidal Tilings as Tunable Soft Metamaterials (at University of Ljubljana)
M. Ravnik (Ljubljana)
2016-2017 (2 years) bilateral project BI-US/16-17-008 Topological soft matter for photonics (Topološka mehka snov za fotoniko)
M. Ravnik (Ljubljana)
2014-2016 (2 years) Topological soft matter US-SLO Bilateral project
S. Žumer (Ljubljana) and R. Kamien (Pennsylvania)
2014-2016 (2 years) Research Project ARRS Z1-6725 Unconventional elasticity and geometry to design topological soft matter with complex orientational ordering fields (Neobičajna elastičnost in geometrija za zasnovo topološke mehke snovi s kompleksnimi orientacijskimi uredivenimi polji)
S. Čopar (Ljubljana)
2012-2016 (4 years) FREEFLUID - Channelfree liquid crystal microfluidics - FP7-PEOPLE-2011-CIG Marie Curie Career Integration Grant
M. Ravnik (Ljubljana)
2013-2015 (2 years) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Raziskovalci na začetku kariere (št. pogodbe 3330-14-509051): Fizikalno modeliranje procesa gojenja in aktivnosti celic
T. Porenta (Ljubljana)
2013-2014 (1 year) Industrijska projekta z Lek farmacevtska družba d.d. (št. pogodb: BIO 4/2013, BIO 4/2014) Agregacija in mobilnost proteinov & Izdelava statističnega modela vpliva procesnih parametrov na rast sesalskih celic in njihovo produkcijo biološkega zdravila z upoštevanjem različnih pogojev gojenja
S. Žumer (FMF UL) in D. Kuzman (Lek)
2013-2015 (2 years) Research Project ARRS Z1-5441 Active and complex materials fluidics at microscale (Fluidika aktivnih in kompleksnih tekočin na mikroskali)
M. Ravnik (Ljubljana)
2009-2013 (4 years) Research project "Soft composites for optic, electronic, photonic and sensor applications" (Mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije) within Center of Excellence NAMASTE "Advanced Materials and Technologies for the Future" (Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti)
S. Žumer (Ljubljana)
2009-12 (3 years) Research project ARRS J1-2335 "Three dimensional assembling of colloidal structures in mesophases" (Tridimenzionalno urejanje koloidnih struktur v kompleksnih mezofazah)
S. Žumer (Ljubljana)
2008-12 (4 years) HIERARCHY - EC ITN Marie Curie research network
R. Nolte, Th. Rasing & A. Rowan( RU Nijmegen), M. Moeller (RWTH Aachen), C. Bastiaansen (TU Eindhoven), S. Herminghaus (MPI Gottingen), I. Musevic (IJS Ljubljana), S. Žumer (UL Ljubljana), O. Parri (Southampton), and J. Beekwilder (Wageningen)
2009-12 (2 years) "Active Liquid Crystal Colloids" - EU IEF Marie Curie Fellowship
M. Ravnik (Oxford) with J. M. Yeomans (Oxford)
2008-10 (2 years) "Biomedical Application of Liquid Crystals"
G.P. Crawford (Providence, RI) and S. Žumer (Ljubljana)
2006-08 (3 years) bilateral project BI-IT/06-09-F9 "Lattice Simulations of Liquid Crystalline Elastomers - Simulazioni su reticolo di elastomeri liquido cristallini"
S. Žumer (Ljubljana) and C. Zannoni (Bologna)
2004-07 (3 years) "Complex materials for emerging technologies (Kompleksni materiali za nove tehnologije: od mehkih snovi do trdih prevlek v okviru centra odličnosti, Materiali za elektroniko naslednje generacije ter druge prihajajoèe tehnologije), Evropski sklad za regionalni razvoj
S. Žumer (Ljubljana)
2003-06 (3 years) NSF U.S. - Slovenia "Research on Nano- and Micro-Scale Templating of Liquid Crystalline Materials"
G.P. Crawford (Providence, RI) and S. Žumer (Ljubljana)
2002-06 (4 years) EU RTN network FULCE "Functional liquid crystal elastomers"
H. Finkelmann (Freiburg), D. Guillon (Strasbourg), C. Zannoni (Bologna), D. Velasco (Barcelona), D. Bruce (Exeter), H. Wurmus (Ilmenau), and S. Žumer (Ljubljana)

Group of Soft and Partially Ordered Matter, 2008
Visitors : 548523
Faculty of Mathematics and Physics Department of physics Physics of Soft and Partially Ordered Matter